Masker av guld

I ett stekhett Provence sommaren 1959 överlämnade Max Ernst till sin vän Francois Hugo trettiofyra stycken små lerskulpturer. Francois, barnbarn till Victor Hugo och tillika guldsmed använde dessa för att skapa lika många fantastiska guldbroscher av varierande storlek. De är alla ovala eller runda och är huvudsakligen små masker, en fisk som är påfallande lik den underbara klumpfisken förekommer också i Ernsts broschfauna. Med måtten 17X12,5 cm kräver just den ett kraftigt slag och en stark personlighet. Flera av hans broscher är av svårburna dimensioner, guld är ju ett tungt material! Ernsts broscher är ett sällsynt lyckat möte mellan en stark konstnärlig visionär och en skicklig guldsmed som förmått överföra Max Ernsts säregna formspråk till guldets medium. Titta på och njut av de utsökt vackert bearbetade ytorna som lever så intensivt. Visst kan man förstå aztekernas ljuvliga benämning på guld; solens svett. Guld är sol som vi kan ta på och bära intill vår kropp!

Klumpfisk 6 ec

Stor fisk som guldbrosch av Ernst och Hugo från 1959. Finns i sex exemplar och är av guld i 23kt.

jj

Brosch av Ernst med abstrakt motiv. De mindre av broscherna betingar på auktioner idag ett pris på cirka 100 000 SEK.

 

jkj

Max Ernst intill möjliga inspirationskällor.

hj

Guldbrosch 23kt, påfallande lik den mäktiga skulpturen brevid Ernst på bilden ovan. Inallaes tillverkades ungefär 200 broscher av Ernst och Hugo under åren 1959 och 1960.

I Mykene 1874 påträffades under ledning av den så kallade amatörarkeologen Heinrich Schliemann ett flertal stora gravar. Tysken antog att en av gravarna rymde Agamemnons kvarlevor och dennes dödsmask och i telegramform meddelade han omvärlden att han skådat den legendariske grekiska kungens ansikte. Få om ens någon tror idag att masken föreställer den legendariske grekiska kungen och de intensiva debatterna om Schliemanns fynd och omständigheterna kring detta rasar ännu idag. Intressant är att masken inte är testad med moderna vetenskapliga metoder, dessa metoder skulle kunna utesluta att masken alls är antik om så vore fallet, detta hävdas nämligen ibland av Schliemanns kritiker. Men museet i Athen som idag hyser den spektakulära masken vill enligt uppgift inte utföra sådana tester. Oavsett detta är masken en både gripande och vacker stiliserad bild av ett åldrat mansansikte som slutit sina ögon för sista gången inför den eviga vilan. Masken i guld är mjukt frammodulerad med hjälp av en träform och därefter vidare bearbetad, det graverade skägget visar att det är en åldrad man som dött.

Agamemnons dödsmask

De så kallade Agamemnons dödsmask. Troligen från 1500-talet f.Kr. Masken är av guld, idag skulle man kunna analysera maskens sammansättning för att därigenom kunna säga mer om dess ålder. Schliemann hade en släkting som var guldsmed och ett av alla de rykten som florerar kring masken säger att han kan ha varit upphov till artefakten. Det tycks dock idag råda enighet kring att masken verkligen är från antiken.

annan antik mask från samma site i Mykene

Annan antik mask från samma gravområde i Mykene, centralort i det mykenska riket från den grekiska bronsåldern.

Mask från 1959 från det lyckade samarbetet i Provence.

Mask från 1959 från det lyckade samarbetet i Provence.

Bilderna ovanför visar masker och föremål som tittar på oss från olika hörn av vår värld. De påminner oss om de vackra och förunderliga ting som finns tack vare den mänskliga driften att förvandla och skapa. Och, som redan predikaren kung Salomo sa, det finns ingenting nytt under solen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s